Kožná ambulancia

Ambulancia

Neštátna dermatovenerologická ambulancia

Kožná ambulancia ukončila k 31.1.2022 zmuvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.